Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen zijn de samenstellers en uitgevers van informatie op deze website. Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen zijn zich volledig bewust van haar taken en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

 
Aansprakelijkheid

Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

 
Links van en naar de Quest Medical Imaging BV website

Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

 
Informatie gebruiken

Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quest Medical Imaging BV en gelieerde vennootschappen.