Surgimab collaboration

Fluorescerende beeldvorming verandert het proces van diagnose en prognose

Bron: Publicatie op de website van The Society of Thoracic Surgeons, NEW ORLEANS, Louisiana (27 januari 2020)

Volgens een wetenschappelijke presentatie op de 56e jaarlijkse bijeenkomst van The Society of Thoracic Surgeons, verbetert de baanbrekende technologie voor tumorbelichting —OTL38— de visualisatie van longkankerweefsel, zodat chirurgen een aanzienlijk betere kans hebben om meer kanker te vinden en te verwijderen dan tot nu toe mogelijk was.

"Longkanker is de meest voorkomende en dodelijkste vorm van kanker wereldwijd," zei Inderpal (Netu) S. Sankaria, MD, van het University of Pittsburgh Medical Center in Pennsylvania. "Technologieën om de zorg voor deze patiënten te verbeteren zijn hard nodig. Nabij-infrarood beeldvorming met OTL38 tijdens longkankerchirurgie is één zo'n veelbelovende technologie met de potentie om de volledigheid en kwaliteit van de ingreep aanzienlijk te verbeteren en daarmee tevens de patiëntresultaten."

Dr. Sankaria en collega's bij zes instituten (University of Pittsburgh, University of Pennsylvania, Harvard University, Cleveland Clinic, Leiden University, en MD Anderson) namen deel aan een Fase 2 klinische proef waarin 92 patiënten met longwonden werden geïdentificeerd die longresectie moesten ondergaan voor niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Voorafgaand aan hun operaties kregen de patiënten elk een uitgemeten intraveneuze dosis OTL38 toegediend, bestaande uit nabij-infrarood kleurstof en een doelgevend molecuul. De molecuul bindt zich aan receptoren op basis van foliumzuur op kankercellen en kan middels een speciale chirurgische endoscoop worden verlicht tijdens de operatie. Dit helpt kleine, moeilijke te detecteren kankerlaesies te identificeren die anders zouden kunnen worden gemist, maar wel chirurgisch verwijderd moeten worden.

De onderzoekers deden hun beoordelingen in drie fases: “Longinspectie,” “Tumorverwijdering,” en “Specimencontrole.” Tijdens de inspectiefase identificeerde de moleculaire beeldvorming 10 extra kankers — allemaal gemist tijdens visueel onderzoek en handmatige aanraking — in zeven patiënten (8%). In de resectiefase bepaalden de onderzoekers dat OTL38 de lokalisatie mogelijk maakte van laesies die in 11 patiënten (12%) niet werden gevonden. Nadat chirurgen alle marges visueel adequaat of schoon hadden bevonden in de specimencontrole, werden de verwijderde specimenen verder beoordeeld middels moleculaire beeldvorming. Inadequate marges (achtergebleven microscopische tumorresten aan de randen) werden gevonden in acht patiënten (9%). Over het geheel concludeerden de onderzoekers dat de OTL38 moleculaire beeldvorming bijdroeg aan een betere uitkomst voor 1 op de 4 patiënten (26%).

“OTL38 is de eerste techniek die specifiek gericht is op beeldvorming van adenocarcinoom van de long, wat één van de meest voorkomende soorten invasieve longkanker is, wat het uniek en klinisch nuttig maakt in dat opzicht,” zei Dr. Sarkaria. “Lokalisering van tumoren, identificatie van occulte tumoren en onmiddellijke beoordeling van tumormarges tijdens chirurgie voor adenocarcinoom van de long zagen aanzienlijke verbeteringen als gevolg van de inzet van deze technologie.”


Chirurgie blijft de beste potentieel genezende behandeling voor NSCLC in een vroeg stadium. Onderzoek toont echter aan dat 30% tot 55% van de patiënten met NSCLC terugkeer ontwikkelen, wat vaak wordt veroorzaakt door microscopisch kleine clusters van kankercellen die onopgemerkt bleven bij standaardmethoden. Dit doet vermoeden dat volledige verwijdering tijdens chirurgie op zowel macroscopisch als microscopisch niveau moet worden verzekerd. 


"Nabij-infrarode beeldvorming met OTL38 zou een zeer krachtig instrument kunnen vormen om chirurgen te helpen de kwaliteit van longkankerchirurgie aanzienlijk te verbeteren, door tumoren veel duidelijker te identificeren en de chirurg in staat te stellen die tumoren beter te zien en volledig te verwijderen — één van de belangrijkste componenten in het gehele zorgproces voor patiënten met deze ziekte," aldus Dr. Sarkaria.

Traditioneel maken chirurgen gebruik van röntgenfoto's, magnetische resonantie beeldvorming (MRI), gecomputerde tomografie scans (CT), positronemissietomografie (PET) en/of echografie om het formaat en de locatie van tumoren voorafgaand aan de operatie te bepalen. Echter worden deze beeldvormingsmodaliteiten zelden of nooit toegepast tijdens de operatie.

Men heeft goede hoop dat OTL38 de eerste gerichte fluorescerende merker is die dit type voordeel kan bieden voor longkanker. De OTL38-technologie is anders in zijn vermogen om kankerweefsel te detecteren die niet eerder is geïdentificeerd op preoperatieve scans, en dat in real-time kan doen terwijl de chirurg opereert. Dit is cruciaal om ervoor te zorgen dat chirurgen adequaat kankercellen kunnen detecteren en verwijderen die mogelijk niet zichtbaar zijn met het blote oog en niet op gevoel kunnen worden gelokaliseerd. De volledige verwijdering van ziek weefsel tijdens de operatie helpt vervolgingrepen en terugkeer van kanker voorkomen , ook verhoogt het de algehele overlevingskans van de patiënt.


"Gebruik van geavanceerde nabij-infrarode beeldvormingstechnieken zoals OTL38 kan chirurgen voorzien van krachtige instrumenten om de kwaliteit van longkankeroperaties te verbeteren door kleine, moeilijk te vinden tumoren beter te kunnen identificeren tijdens de operatie en beter te kunnen bepalen of de volledige tumor is verwijderd," aldus Dr. Sarkaria.

Bovendien zien cardiothorax chirurgen, dankzij de implementatie van longscreening en het toegenomen gebruik van CT-scans in het algemeen, meer patiënten met kleine, ongedefinieerde knollen, dus de timing van de beschikbaarheid van technologie zoals OTL38 is precies goed, volgens Linda W. Martin, MD, MPH van de University of Virginia in Charlottesville, die niet rechtstreeks betrokken was bij dit onderzoek.

In veel gevallen is een preoperatieve biopsie niet praktisch of haalbaar en is er zeer groot belang bij de identificatie van deze knollen tijdens de operatie," zei Dr. Martin. "Dit onderzoek beschrijft een spannende nieuwe benadering voor het lokaliseren van knollen die moeilijk te vinden zijn zonder een afzonderlijke procedure. Nog belangrijker is dat de studie aantoont dat, dankzij deze technologie, een aantal knollen werd gevonden die afzonderlijke kankers bleken te zijn, en dat tevens nuttige informatie over de status van de marges werd verkregen."

Dr. Martin beschrijft nog een belangrijk voordeel dat de OTL38 biedt — de mogelijkheid om kleine knollen beter te identificeren. Dit kan chirurgen in staat stellen om vaker gebruik te maken van minimaal invasieve operatiemethoden in bepaalde patiënten die anders een thoracotomie zouden hebben moeten ondergaan om die knollen te vinden.

De voltooiing van de OTL38 Fase 2 proef in longkanker is een grote mijlpaal die de technologie een stuk dichter bij goedkeuring door de Food and Drug Administration en commercialisatie brengt. Fase 3 proeven worden momenteel uitgevoerd.

###

De andere auteurs van de studie waren SP Gangadharan, DC Rice, SC Murthy, J Braun, JC Kucharczuk, J Predina, en S Singhal. 

On Target Laboratories, Inc. is een biotechnologiebedrijf in privaat eigendom dat werkt aan de ontwikkeling van tumorgerichte fluorescente kleurstoffen zoals OTL38.

Bekijk de STS Patient Website (ctsurgerypatients.org) voor uitgebreide medische informatie voor patiënten, gepresenteerd door toonaangevende experts in cardiothorax chirurgie. Neem voor meer informatie contact op met Senior Media Relations Manager Jennifer Bagley op +1 312-202-5865 or jbagley@sts.org.

De non-profit organisatie The Society of Thoracic Surgeons, opgericht in 1964, vertegenwoordigt meer dan 7.500 cardiothorax chirurgen, onderzoekers en verwante zorgprofessionals wereldwijd die zich inzitten voor de best mogelijk uitkomsten van chirurgische ingrepen aan het hart, de longen en de slokdarm, en andere chirurgische procedures in de borstkas. De missie van de sociëteit is cardiothorax chirurgen, middels onderwijs, onderzoek en vertegenwoordiging, beter in staat te stellen de hoogste kwaliteit patiëntzorg te bieden.

Website: https://www.sts.org/