Avelas logo

Avelas kondigt Top-Line Data aan, die aantoont dat Pegloprastide (AVB-620) tijdens borstkankeroperaties de real-time kankerdetectie aanzienlijk kan verbeteren.

Bron: Avelas Biosciences, Inc. website, publicatie dd. 4 augustus 2020.

Bij tot wel 75% van patiënten die anders kandidaat zouden zijn geweest voor vervolgingrepen (re-excisie) kon door gebruik van pegloprastide, een fluorescerende kankermerker, tijdens operaties kanker correct worden geïdentificeerd.

Het geobserveerde percentage re-excisie bij patiënten waarbij tijdens de operatie pegloprastide werd gebruikt bedroeg slechts 6%; naar schatting ligt het gemiddelde re-excisiepercentage, voor alle patiënten die een initiële lumpectomie ondergaan, gemiddeld rond de 20-40%.

Jaarlijks ondergaan meer dan 80.000 vrouwen in de V.S. vervolgingrepen nadat postoperatieve pathologie positieve marges indiceert; meer dan 90.000 vrouwen verkiezen een mastectomie boven een lumpectomie.

Avelas Biosciences, Inc., pionier op het gebied van fluorescerende kankerweergave tijdens operaties, kondigde vandaag positieve top-line data aan die aantoont dat de recentelijk voltooide Fase 2/3 registratiestudie van het gebruik van pegloprastide (AVB-620) tijdens operaties heeft voldaan aan zijn primair eindpunt van het detecteren van kanker in marge specimen in real time (p<0,001). Pegloprastide is ontworpen om specifiek in kankercellen een fluorescerende merker aan te brengen om kankerweefsel in real time te identificeren, om het aantal vervolgingrepen te verminderen en patiëntresultaten te verbeteren. In deze cruciale studie werd de veiligheid en effectiviteit van pegloprastide geëvalueerd bij operaties op vrouwen met primaire, niet-terugkerende borstkanker. Onder meer dan 150 patiënten die het middel tot heden toegediend hebben gekregen werden geen significante druggerelateerde ongunstige gebeurtenissen gerapporteerd.

“Met pegloprastide nemen we de blinddoek weg en zorgen we dat chirurgen kunnen zien waar de kanker zit, zodat zij in real time, in de operatiezaal, goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen,” zei Jay Lichter, Ph.D., Voorzitter, President en Chief Executive Officer van Avelas. “Deze cruciale klinische data is een unicum op het gebied van borstkankerchirurgie op basis van fluorescerende beeldvorming en ondersteunt het gebruik van pegloprastide in het revolutioneren van chirurgische behandeling met als doel tienduizenden vervolgingrepen, die op positieve marges worden uitgevoerd, overbodig te maken.”

De aanwezigheid van positieve marges is een groot probleem bij borstbehoudende chirurgie. Positieve chirurgische marges doen zich voor wanneer de postoperatieve pathologie aantoont dat er zich kankercellen bevinden rond het gebied waar weefsel is verwijderd, waarmee wordt aangetoond dat niet al het kwaadaardig weefsel tijdens de operatie is verwijderd. Naar schatting ondergaan jaarlijks meer dan 260.000 vrouwen in de Verenigde Staten een lumpectomie, waarvan één derde (meer dan 80.000) bestaat uit vervolgingrepen met als doel negatieve marges te bewerkstelligen.1 Bovendien kiezen veel van de, naar schatting, 90.000 vrouwen die een mastectomie ondergaan, voor deze optie uit vrees voor een onvolledige initiële lumpectomie.1

“De kans op terugkeer en metastase van kanker is groter bij positieve marges en het aanzienlijke percentages re-excisie, met de zorgnorm voor lumpectomieën om negatieve marges te bereiken, zet vrouwen ertoe aan meerdere lumpectomieën te ondergaan, wat gepaard gaat met aanzienlijke pijn en fysieke beperkingen,” zei Sheldon M. Feldman, M.D., divisiehoofd voor borstkankerchirurgie en chirurgische oncologie, directeur borstkankerdiensten bij het Montefiore Einstein Center voor kankerzorg en professor van chirurgie aan het Albert Einstein College of Medicine. “Pegloprastide heeft het potentieel om borstchirurgen veel beter in staat te stellen negatieve marges te realiseren en het aantal re-excisie operaties te verminderen, waarmee voor honderden of duizenden vrouwen betere uitkomsten mogelijk zijn en duizenden levens kunnen worden gered.”

Top-line data toont aan dat het geplande re-excisiepercentage voor patiënten die borstkankerchirurgie met pegloprastide hebben ondergaan 6% was, veel lager dan het gebruikelijke re-excisiepercentage van 20-40%.2-7 Voor de studie hebben chirurgen eerst de tumor verwijderd in lijn met de zorgnormen, gevolgd door interoperatieve beeldvorming van zowel het verwijderde weefsel en het operatiegebied met pegloprastide en een gespecialiseerd fluorescerend beeldapparaat, vervaardigd voor Avelas door Quest Medical Imaging, op basis van diens QUEST SPECTRUM® platform technologie. Met pegloprastide kon 75% van de patiënten die nog positieve marges hadden, worden geïdentificeerd.

Steven Chen, M.D., Chief Medical Officer van Avelas Biosciences, zei, “Vandaag de dag, in een tijdperk van patiënt-gecentreerde zorg, moeten hoge re-excisiepercentages naar de geschiedenisboeken worden verdrongen. Deze data geeft aan dat pegloprastide de noodzaak van deze vervolgingrepen voor borstkanker als gevolg van positieve marges aanzienlijk zou kunnen verminderen. We zijn onze klinische partners en in het bijzonder de patiënten die aan deze cruciale proef hebben meegedaan zeer dankbaar voor hun bijdragen aan de betekenisvolle verbetering van resultaten voor borstkankerbehandeling en meer.”

Het primaire eindpunt van Periode 2 van de cruciale studie was het vermogen om kanker te detecteren in marge-relevant weefsel, met gebruik van pegloprastide fluorescerende beeldvorming, in een voldoende aantal patiënten om de effectiviteit aan te tonen; dit is gerealiseerd met hoge statistische significantie (p-waarde < 0.001). Het secundaire eindpunt van interoperatieve kankerdetectieprestatie in marge-relevant weefsel in de patiënt, op basis van vooraf gespecificeerde drempels, toonde aan dat tot 75% van de patiënten die een positieve marge zouden hebben gehad, op een statistisch significant niveau, baat zouden kunnen hebben bij dit onderzoeksproduct. Tijdens de proef werd pegloprastide aan patiënten toegediend op de dag vóór of de dag van de ingreep; initiële data ondersteunt de toediening van pegloprastide op de dag vóór de ingreep als zijnde het voorkeursmoment voor toediening. Andere secundaire en verkennende eindpunten omvatten fout-positieven, detectie van specimen- en monstertype en geplande re-excisie. Allen toonden sterke indicaties ter ondersteuning van de effectiviteit en het nut van pegloprastide. De studie toonde geen aanzienlijke ongunstige gebeurtenissen of laboratoriumabnormaliteiten die kunnen worden toegeschreven aan de infusie van pegloprastide.

Over de Fase 2/3 Proef
De cruciale Fase 2/3 studie van pegloprastide was een open label enkelarmige studie over meerdere centra, ontworpen om patiënten gedurende twee afzonderlijke proefperioden te evalueren. Periode 1, die in december 2017 werd voltooid, omvatte 32 patiënten en verschafte proof-of-concept dat pegloprastide nauwkeurig de primaire tumor kon visualiseren in het lumpectomie specimen. Daarnaast werden optimale doseringen en beeldvormingsomstandigheden bepaald, inclusief grenswaarden voor fluorescentie, om differentiatie tussen kwaadaardig en niet-kwaadaardig weefsel en marge-relevant weefsel te realiseren. Periode 2, waarvan wordt verwacht dat het een registratiestudie betreft, werd voltooid in maart 2020, omvatte nog eens 92 patiënten en beoogde het vermogen van pegloprastide prospectief te beoordelen met betrekking tot het identificeren van kwaadaardig weefsel om en nabij het oppervlak van verwijderd weefsel en weefsel dat in andere omstandigheden zou zijn achtergebleven en later met een vervolgingreep zou moeten worden verwijderd. Beide studieperioden omvatten vrouwen met de meest gangbare soorten borstkanker – DCIS (Stadium 0) en/of Stadium I-III invasieve carcinoma – met alle gradaties (Gradaties 1-3) en alle receptor statussen. Beeldvorming van pegloprastide werd op alle soorten weefsel uitgevoerd, inclusief verwijderde specimen, monsters genomen rondom de holte en in de chirurgische holte achtergebleven weefsel. Voor meer informatie kunt u terecht op www.clinicaltrials.gov.

Over Pegloprastide (AVB-620) en QUEST SPECTRUM® Fluorescent Imaging Device
Pegloprastide (AVB-620) is gebaseerd op de wetenschap van activeerbare cel penetrerende peptiden en is het enige klinische kankerdetectieproduct op basis van fluorescentie dat de ratio van twee fluoroforen in dezelfde molecuul (ratiometrische beeldvorming) om nauwkeuriger informatie te geven waar direct actie op kan worden ondernomen. De ratiometrische aflezing van pegloprastide verzwakt gebruikelijke artefacten van fluorescente beeldvorming, inclusief verschillen in drugconcentratie en de afstand tot de camera van het weefsel in het interessegebied. Het QUEST SPECTRUM®-apparaat heeft een breed kijkveld (~10 cm) en biedt een snelle beoordeling van weefsel (~100 ms). Naast borstkanker, is Avelas ook voornemens het gebruik van pegloprastide tijdens operaties voor andere soorten kanker te verkennen, waaronder eierstokkanker, colorectale kanker, hoofd en nek, melanoom en sarcoom.

 

Over Quest
Quest Photonic Devices is een groep van bedrijven die hoogwaardige multispectrum beeldvormingscamera’s en lichtbronnen ontwikkeld voor medisch en industrieel gebruik.  Via zijn dochterondernemingen Quest Medical Imaging B.V. en Quest Medical Imaging Inc., richt Quest zich specifiek op de medische markt van door fluorescente beeldvorming ondersteunde chirurgie en legt zich toe op het verbeteren van de patiëntenzorg en chirurgische resultaten.

Over Avelas Biosciences
Avelas Biosciences is een biotechnologie bedrijf gericht op de ontwikkeling van pegloprastide (AVB-620), een nieuwe drug-apparaat combinatie voor gebruik tijdens kankerchirurgie. Pegloprastide is ontworpen om chirurgie te verbeteren door kanker in real time te detecteren en heeft het potentieel om onderdeel te worden van de zorgnormen bij de behandeling van een verscheidenheid aan kankeringrepen. Avelas werd opgericht in navolging van technologie van Roger Y. Tsien, Ph.D., co-winnaar van de Nobelprijs voor de Scheikunde 2008. Het hoofdkantoor van Avelas is gevestigd in San Diego. Bezoek www.avelasbio.com of e-mail info@avelasbio.com voor meer informatie.

Bronverwijzingen

1. MedInsight (2014-2017); JAMA (2009-2017); L.E.K. Consulting Market Research Analysis (2019)

2. Chagpar AB, Killelea BK, Tsangaris TN, et al. A Randomized, Controlled Trial of Cavity Shave Margins in Breast Cancer. N Engl J Med. 2015;373(6):503-510.

3. Metcalfe LN, Zysk AM, Yemul KS, et al. Beyond the Margins-Economic Costs and Complications Associated With Repeated Breast-Conserving Surgeries. JAMA Surg. 2017;152(11):1084-1086.

4. Fitzgerald S, Romanoff A, Cohen A, et al. Close and Positive Lumpectomy Margins are Associated with Similar Rates of Residual Disease with Additional Surgery. Ann Surg Oncol. 2016;23(13):4270-4276.

5. Chagpar AB, et al. Abstract PD8-07: Does resection of cavity shave margins result in lower positive margin and re-excision rates in patients with stage 0-III breast cancer? Results from a prospective multicenter randomized controlled trial. San Antonio Breast Cancer Symposium Abstract: 2018.

6. Singer L, Brown E, Lanni T Jr. Margins in breast conserving surgery: The financial cost & potential savings associated with the new margin guidelines. Breast. 2016;28:1-4.

7. Kuritzky A, et al. Re-Excision and Recurrence in a 5-year Follow-up of a BCS Cohort. Moffit Cancer Center. Poster Presentation: 2017.