De doorbloeding kan tijdens de operatie worden gevisualiseerd met behulp van de Quest Spectrum®. Tijdens een open chirurgische of laparoscopische procedure worden patiënten geïnjecteerd met Indocyaninegroen (ICG) dat zich bindt aan plasma-eiwitten in het vaatstelsel. Deze tracer stroomt door het hele cardiovasculaire systeem, inclusief de relevante anatomie.


Wanneer de Quest Spectrum® wordt gebruikt om tegelijkertijd de zichtbare en near-infrared beelden op te nemen, onthullen de near-infrared beelden de locatie van de fluorescerende tracer, terwijl de zichtbare beelden nog steeds de relevante weefsels tonen. Wanneer deze beelden worden gecombineerd, kan men visualiseren welke weefsel doorbloed is.

 

kolorektalen Anastomoseverfahrens

 

De doorbloeding van de dikke darm tijdens een colorectale anastomose-ingreep is hierboven weergegeven met behulp van het Quest Spectrum®.

  1. De linker afbeelding toont een beeld dat lijkt op wat de chirurg met het blote oog ziet. Deze afbeelding toont een gesloten hechting zonder lekkages. Op basis van dit beeld kan de doorbloeding van de hechting niet worden beoordeeld.
  2. De rechter afbeelding toont de reactie van de fluorescerende tracer die tijdens deze procedure wordt gebruikt. Dit beeld laat zien dat de intensiteit van de fluorescerende respons in het midden van het beeld lager is dan in het omringende weefsel, wat wijst op minder doorbloeding.
  3. De afbeelding in het midden toont de overlay tussen het zichtbare beeld en het fluorescerende beeld. Dit beeld stelt de chirurg in staat om de doorbloeding in de relevante anatomische structuren te beoordelen.


Het beoordelen van de doorbloeding bij deze ingrepen kan de chirurg in staat stellen om complicaties, late effecten, morbiditeit en mortaliteit te verminderen.

 

Colorectale Anastomose

Colorectale anastomose is een complexe en tijdrovende chirurgische ingreep waarbij een nieuwe verbinding wordt gemaakt tussen de dikke darm en het rectum. Bij deze procedure is het noodzakelijk om te zorgen voor een gesloten hechting tussen de twee structuren om de kans op lekkage van de intra-dikke darm of intra-rectum vloeistof tot een minimum te beperken.


Het is belangrijk dat de hechtplaats goed doorbloed blijft voor een optimaal herstel. Als de hechtplaats niet is doorbloed, kan de plek een necrose ondergaan als gevolg van ischemie. Na de operatie kunnen deze lekkages leiden tot grote complicaties die een herziening vereisen.


 

Links naar begeleidende literatuur:

Clinical role of fluorescence imaging in colorectal surgery – a review

Mazrahi & Wexner

Expert Rev Med Devices. 2017 Jan; 14(1):75-82.